top of page

BruKon Totalprosjekt: Del 1, 2, 3

 

Del 1:  Kontroll av Konstruksjonen, (Bruinspeksjon, Hoved- eller Spesial-inspeksjon):

Gjennomfører en bruinspeksjon, enkel-, hoved eller spesial-inspeksjon, der alt av skader og problemer avdekkes. Hele konstruksjonen kontrolleres og alle detaljer/ avdekkes grundig. Deretter utarbeides det en rapport på konstruksjonens tilstand med riktig overslag på hva det vil koste å utbedre de skader/ mangler som er observert på konstruksjonen. Priser tas fra erfaringer i samme område, gjennomsnitt i landet, samt erfaringstall i markedet.

 

Del 2: Utarbeider en beskrivelse, (Prosjektering, Beskrivelse, Utlysning, SHA-plan, Anbudsprosess og Kontraktering):

Deretter, hvis ønskelig fra Oppdragsgiver, så utarbeider vi en beskrivelse av det som må utbedres. Lager en beskrivelse med mengder og prosesser på hvordan skaden skal utbedres. Prosesskoder til Statens Vegvesen brukes slik at det er enkelt å sammenligne, samt det ikke gir rom for feilaktig tolkning av utførende entreprenører. Lyser deretter ut oppdraget påvegne av Oppdragsiver. Anbusprosessen, kontaktering mm.

 

Del 3: Teknisk Byggeledelse, (Prosjekt- og Byggeledelse, Kontrollingeniører):

Deltar som teknisk representant for Oppdragsgiver under utbedring av konstruksjonen. Deltar i byggherremøter og teknisk gjennomgang av prosedyrer evt. entreprenør ønsker å bruke. 3 parts kontroll av utførende.  Prosessen og ikke minst at riktig kvalitet på leveranse blir utført, ikke bare beskrevet korrekt. Ønsker samarbeid med alle parter.

 

 

bottom of page