top of page

Bruinspeksjoner og Kaiinspeksjoner

 

Bru- og kaiinspeksjon, (enkel, hoved og spesialinspeksjon), materialprøving, dykkerinspeksjon og tilstandskontroll av bruer er det vi kan tilby i hele Norge.

Etter Statens Vegvesen og BaneNor sine bru og kaiinspeksjonskrav.

 

Firmaet BruKon AS består av sivilingeniør- og ingeniører med personell med fagbrev innen tre- og stålarbeider, samt personell med utdanning og erfaring innen tilkomstteknikk og dykking.

 

Vi bruker følgende utstyr ved inspeksjon:

 

  • Taubasert klatreutstyr. Tilkomst med hjelp av tau og klaring reduserer kostnad med leie av kraner og tyngre utstyr.

  • Brulift. Tilkomst der det er mest hensiktsmessig.

  • Båt. Kontroller av fundamenter, pilarer og under vannoverflaten.

  • Droner. Under og over vann. Reduserer bruken av brulift.

  • Teknisk måleutstyr for å måle overdekkning i betong, prøvetakning, materialparametre og kapasitet til eldre konstruksjoner.

  • Dykkere. Egenregi og underleverandør som utfører dykkerinspeksjoner.

  • Skanning av sjø og elvebunn. Kontrollerer geoteknisk stabilitet for konstruksjoner i vann.

HMS er viktig

Alle ansatte som utfører oppdrag på Offentlige- Kommunale- Private veger har nødvendig kursing Arbeid på Veg etter Statens vegvesens  kurskrav.

Ansatte som utfører arbeid ved/på BaneNor sin infrastruktur, har gjennomført BaneNor sitt sikkerhetskurs.

Vernetøy klasse 3 og hjem benyttes på oppdragsløsning.

bottom of page