FoU, Forskning og utvikling.

Prøvetaking av materialene: Tre, stål og betong

 

 

BruKon AS har utstyr til å ta ut materialprøver fra tre, stål og betongkonstruksjoner.

 

Materialprøver tas på en måte at det ikke blir en reduksjon av bæring/kapasitet.

 

BruKon As har tatt materialprøver fra hengekabler fra hengebru, prøvetaking av armeringsjern fra bunker-konstruksjoner 2verdenskrig.

BruKon As kan og har erfaring med det å etterregne  eldre konstruksjoner med resultater fra materialprøver. Det har vi BruKon erfaringer med.

 

Materialprøver innen tre, stål og betong tas av BruKon As og utnyttes til brudd/flyt/ slik at materialtekniske egenskaper dokumenteres.

Materialprøver for tre, stål og betong gjenomførs av BruKon As i samarbeid med sertifiserte labratorium.

 

Tar også betongprøver, fasthetsutvikling ol av ny betong, da på vegne av Byggherre som ønsker en uavhenging kontroll av leveranse.

 

 

 

Prøvetakning av Kassert hovedkabel
Prøvetakning av Kassert hovedkabel

Materialprøver tatt fra hovedkablel hengebru fra 1920. Verifikasjon av stålkvalitet og etterregning av bæreevne til brukonstruksjon. Nye kabler ble montert etter kontroll.

press to zoom
IMG_2059.JPG
IMG_2059.JPG

press to zoom
Fuktmåling søyler
Fuktmåling søyler

press to zoom
Prøvetakning av Kassert hovedkabel
Prøvetakning av Kassert hovedkabel

Materialprøver tatt fra hovedkablel hengebru fra 1920. Verifikasjon av stålkvalitet og etterregning av bæreevne til brukonstruksjon. Nye kabler ble montert etter kontroll.

press to zoom
1/14