top of page

FoU, Forskning og utvikling.

Prøvetaking av materialene: Tre, stål og betong

 

 

BruKon AS har utstyr til å ta ut materialprøver fra tre, stål og betongkonstruksjoner.

 

Materialprøver tas på en måte at det ikke blir en reduksjon av bæring/kapasitet.

 

BruKon As har tatt materialprøver fra hengekabler fra hengebru, prøvetaking av armeringsjern fra bunker-konstruksjoner 2verdenskrig.

BruKon As kan og har erfaring med det å etterregne  eldre konstruksjoner med resultater fra materialprøver. Det har vi BruKon erfaringer med.

 

Materialprøver innen tre, stål og betong tas av BruKon As og utnyttes til brudd/flyt/ slik at materialtekniske egenskaper dokumenteres.

Materialprøver for tre, stål og betong gjenomførs av BruKon As i samarbeid med sertifiserte labratorium.

 

Tar også betongprøver, fasthetsutvikling ol av ny betong, da på vegne av Byggherre som ønsker en uavhenging kontroll av leveranse.

 

 

 

bottom of page