top of page

1: Generell prosjektering, Tre- Stål- og Betongkonstruksjoner etter Eurocode NS-EN

BruKon AS prosjekterer tre- stål og betongkonstruksjoner etter gjeldende regelverk, Eurocode, EN.

Utarbeider prosjektet fra A til Å. Fra skissestadiet til ferdig prosjektert konstruksjon.

 

BruKon As har erfaringer med:

  • Detaljprosjektering av nye brukonstruksjoner.

  • Verifisering av kapsitet i eldre brukonstruksjoner

  • Kontroll av brureis.

 

Prosjektering av stabiliserende tiltak etter påkjøring av brukonstruksjoner

Utbedring av Brukonstruksjoner, Prosjektering utbedring av skader, Bytte av bærende trekonstruksjoner og andre prosjekteringstjenester leverer vi.

Utarbeider konkurransegrunnlag for utbedring av skader på brukonstruksjoner. Da med utgangspunkt i Statens Vegvesens Prossesskoder for Brukonstruksjoner. Teknisk beskrivelse av skadeutbedring, mengder, samt finne gode langsiktige løsninger i samspill med oppdragsgiver. Slik at konkurransegrunnlag blir best mulig innenfor de budsjettrammer som er gitt.

Dette har vi gode erfaringer med, feks. Trondheim kommune, og kan bidra i samspill med oppdragsgiver.

Prosjektering av tiltak, brurehabilitering

Prosjekterer fullstendig rehabilitering av eldre brukonstruksjoner, etter Prosesskode 2 iht. Statens Vegvesens rettningslinjer for bruvedlikehold. Benytter metoder og materialer som opprinnelig ble brukt, det gjør at orginalitet og bruens særpreg blir viderført. Dette i samspill med Byantikvar/ Kulturminnefond mm. Dette har vi gode erfaringer fra tidligere prosjekter, feks. Rennebu kommune

Utarbeider AutoCAD-tegninger på bestilling.

Skisser, Anbudstegniger, Arbeidstegninger og SomBygget-tegninger utføres raskt og effektivt på timing eller fastpris.

Prosjektering

bottom of page