top of page
Prosjekt- og byggeledelse

Firmaet har erfaringer med Prosjekt- og Byggeledelsen for store og små brukonstruksjoner.

 

Vi kan stille med:

  • Prosjekt og Byggeleder

  • Kontrollingeniører (som innehar fagbrev- og/eller byggingeniørutdanning), teknisk kontroll/oppsyn på byggeplass

  • HMS-personell som ivaretar at Entreprenører har riktig forkus på HMS på Byggeplassen

  • Utarbeidelse av SHA-plan etter Byggherreforskriften

  • Ekstern stikkprøvekontroll mm.

 

Prosjekt- og byggeledelse, inkludert kontrollingeniører (tekniske og HMS-støtte), betyr at firmaet BruKon AS kan tilby en helhetlig leveranse overfor Oppdraggiver.

 

 

bottom of page