Prosjekt- og byggeledelse

Firmaet har erfaringer med Prosjekt- og Byggeledelsen for store og små brukonstruksjoner.

 

Vi kan stille med:

  • Prosjekt og Byggeleder

  • Kontrollingeniører (som innehar fagbrev- og/eller byggingeniørutdanning), teknisk kontroll/oppsyn på byggeplass

  • HMS-personell som ivaretar at Entreprenører har riktig forkus på HMS på Byggeplassen

  • Utarbeidelse av SHA-plan etter Byggherreforskriften

  • Ekstern stikkprøvekontroll mm.

 

Prosjekt- og byggeledelse, inkludert kontrollingeniører (tekniske og HMS-støtte), betyr at firmaet BruKon AS kan tilby en helhetlig leveranse overfor Oppdraggiver.

 

 

GamleBybro
GamleBybro

Prosjektering av tiltak

Kaiinspeksjon med egen båt
Kaiinspeksjon med egen båt

GamleBybro
GamleBybro

Teknisk oppfølging sammen med Trondheim Bydrift

GamleBybro
GamleBybro

Prosjektering av tiltak

1/8
Kontroll Entreprenør
Kontroll Entreprenør

KS-runde sammen med Entreprenør.

Mobilt Byggherrekontor
Mobilt Byggherrekontor

BruKon mobiliserer kontor på bruplassen.

Befaring med MT-Højgaard
Befaring med MT-Højgaard

Befaring med dansk Bruentreprenør, Hardangerbua, kabler forsvinner i tåkem!

Kontroll Entreprenør
Kontroll Entreprenør

KS-runde sammen med Entreprenør.

1/6