Brukon As

Org. nr. 914 386 381 MVA

BruKon As, Margrethes gate 7,  7030 Trondheim

E-post: firmapost@brukon.no

Telefon: +47 920 94 233

Prosjekt- og byggeledelse

Firmaet har erfaringer med Prosjekt- og Byggeledelsen for store og små brukonstruksjoner.

 

Vi kan stille med:

  • Prosjektleder

  • Byggeleder

  • Kontrollingeniører (som innehar fagbrev- og/eller byggingeniørutdanning), teknisk kontroll/oppsyn på byggeplass

  • HMS-personell som ivaretar at Entreprenører har riktig forkus på HMS på Byggeplassen

  • Utarbeidelse av SHA-plan etter Byggherreforskriften

  • Ekstern stikkprøvekontroll mm.

 

Prosjekt- og byggeledelse, inkludert kontrollingeniører (tekniske og HMS-støtte), betyr at firmaet BruKon AS kan tilby en helhetlig leveranse overfor Oppdraggiver.