BruKon leverer  tjenester innen geotekniske betraktninger og grunnundersøkelser.

 

Vi leverer:

 

  • Total- og Dreietrykksondering

  • Fjellkontroll

  • In Situ målinger - CPTu og Vingeboring

  • Prøvetaking

  • Grunnvannstandsmåling / Poretrykksmåling

  • Laboratorietjenester

  • Beregninger etter grunnundersøkelser.

 

Vi utfører:

Grunnboring og kartlegger grunnforhold og dokumenterer det som er opptredende i grunnen.

Gjennomfører en geoteknisk kontroll av bærende konstruksjoner.

Prosjektering av tiltak ved ustabile/uklare geotekniske utfordringer tilknyttet konstruksjoner

 

 

 

 

 

 

Brukon As

Org. nr. 914 386 381 MVA

BruKon As, Eli Sjursdotters vei 5E,  7021 Trondheim

E-post: firmapost@brukon.no

Telefon: +47 920 94 233

"Send meg en mail, så får du ett tilbud fra oss på akkurat det dere ønsker," mvh Arne Mathias Selberg, ams@brukon.no