top of page

BruKon leverer  tjenester innen geotekniske betraktninger og grunnundersøkelser.

 

Vi leverer:

 

  • Total- og Dreietrykksondering

  • Fjellkontroll

  • In Situ målinger - CPTu og Vingeboring

  • Prøvetaking

  • Grunnvannstandsmåling / Poretrykksmåling

  • Laboratorietjenester

  • Beregninger etter grunnundersøkelser.

 

Vi utfører:

Grunnboring og kartlegger grunnforhold og dokumenterer det som er opptredende i grunnen.

Gjennomfører en geoteknisk kontroll av bærende konstruksjoner.

Prosjektering av tiltak ved ustabile/uklare geotekniske utfordringer tilknyttet konstruksjoner

 

 

 

 

 

 

bottom of page