top of page

BruKon As utfører:

Brenner litt for det å finne den rette løsningen for brueieren, ikke det som er enkelt eller det som gjør at vi får fakturert en masse timer.

  • Prosjekt- og Byggeledelse innen bygging og rehabilitering av brukonstruksjoner. Vi lager beskrivelser, mengdeoppsett, tegninger mm.

  • Verifikasjon av  Brukonstruksjoner,  Hovedsaklig brukonstruksjoner , etter gjeldende regelverk. Verifiserer/dokumenterer bæreevenen til eldre/skadde tre, stål og betong-konstruksjoner/bruer. Prosjektering av skadeutbedring av brukonstruksjoner ihht SVV sine regler. Utarbeider AutoCAD-tegninger av konstruksjoner.

  • Forsterking av brukonstruskjoner. Bruer med for liten bæreevne /dokumenterer bæreevenen til eldre/skadde tre, stål og betong-konstruksjoner/bruer. Prosjektering av skadeutbedring av brukonstruksjoner ihht SVV sine regler. Utarbeider AutoCAD-tegninger av konstruksjoner.. Fiberforsterking av bruer

  • Bruinspeksjoner, (Enkel-, Hoved- og Spesialinspeksjoner)                  Leverer en fullstendig tilstandsanalyser av hele brukonstruksjonen. BruKon har båt- og dykkeressurser i egenregi. Utfører Bruinspksjoner for Statens vegvesen, Trafikverket i Sverige, BaneNor og div kommuner i Norge.  BruKon kan også utarbeide anbudspapirer på det som trengs etter bruinspeksjoen. Samt teknisk byggeledelse ved reparasjoner/ombygging.

  • Gjennomfører 3-partskontroll av brukonstrusjoner  for Vegdirektoratet

  • Brukompetanse Kompetansehevende bruinspk-kurs for offentlige ansatte, som har bru og kai som ansvarområde.

BruKon As er:

  • BruKon tar på oss små- og store bruoppdrag i hele Norge og Sverige. Firmaet består av sivilingeniører, byggingeniør og teknisk tegner som alle innehar bruteknisk kompetanse.

  • Vårt mål er at Oppdragsgiver skal føle seg godt fornøyd med det vi leverer av tjenester.

  • Leverer i hele Norge og Sverige, Sommer som vinter.

HMS er viktig:

Alle ansatte som utfører oppdrag på offentlige- klommunale og private veger har nødvendig Arbeid på Veg-kurs, etter Statens vegvesens og BaneNor sikkerhetskrav,

SJA, Sikker Jobb Analyse, gjennomføres før oppstart.

Brukon har en overordnet SHA-plan Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som følges. Det er utarbeidet en overordent Kvalitetssystem etter NS-EN ISO 9001, samt Internkontrollsystemet for BruKon As

Ta kontakt, så satser vi på å finne en løsning sammen.

bottom of page