BruKon As utfører i hele Norge:

  • Prosjekt- og Byggeledelse innen bygging og rehabilitering av brukonstruksjoner. Vi lager beskrivelser, mengdeoppsett, tegninger mm.

 

  • Prosjektering av tre, stål og betongkonstruksjoner, bruer, etter gjeldende regelverk. Verifiserer/dokumenterer bæreevenen til eldre/skadde tre, stål og betong-konstruksjoner/bruer. Prosjektering av skadeutbedring av brukonstruksjoner ihht SVV sine regler. Utarbeider AutoCAD-tegninger av konstruksjoner.

 

  • Bruinspeksjoner, (Enkel-, Hoved- og Spesialinspeksjoner)                  Leverer en fullstendig tilstandsanalyser av hele brukonstruksjonen. BruKon har båt- og dykkeressurser i egenregi. Utfører Bruinspksjoner for Statens vegvesen, Trafikverket i Sverige, BaneNor og div kommuner i Norge.  BruKon kan også utarbeide anbudspapirer på det som trengs etter bruinspeksjoen. Samt teknisk byggeledelse ved reparasjoner/ombygging.

 

  • Brukompetanse.no Kompetansehevende kurs for offentlige ansatte, som har bru og kai som ansvarområde

BruKon As er:

  • BruKon tar på oss små- og store bruoppdrag i hele Norge og Sverige. Firmaet består av sivilingeniører, byggingeniør og teknisk tegner som alle innehar bruteknisk kompetanse.

  • Vårt mål er at Oppdragsgiver skal føle seg godt fornøyd med det vi leverer av tjenester.

  • Leverer i hele Norge og Sverige, sommer som vinter.

 

HMS er viktig:

Alle ansatte som utfører oppdrag på offentlige- klommunale og private veger har nødvendig Arbeid på Veg-kurs, etter Statens vegvesens og BaneNor sikkerhetskrav,

SJA, Sikker Jobb Analyse, gjennomføres før oppstart.

Brukon har en overordnet SHA-plan Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som følges. Det er utarbeidet en overordent Kvalitetssystem etter NS-EN ISO 9001, samt Internkontrollsystemet for BruKon As

Ta kontakt, så satser vi på å finne en løsning sammen.

Hengebrukontroll Sep2020
Hengebrukontroll Sep2020

Fine forhold den dagen.

Dovrebanen
Dovrebanen

BaneNor

Askøybrua, Bergen
Askøybrua, Bergen

Mye trafikk, krever planlegging av Bruinspeksjon

Hengebrukontroll Sep2020
Hengebrukontroll Sep2020

Fine forhold den dagen.

1/49
Gamle Bybro, Trondheim
Gamle Bybro, Trondheim

Teknisk byggeledelse, rehabilitering.

Hovdarmering er synlig
Hovdarmering er synlig

Kaieier har utfordringer med bæreevnen av kaikonstruksjon

Betongkonstruksjon
Betongkonstruksjon

Visuell kontroll av fundamenter under vann

Gamle Bybro, Trondheim
Gamle Bybro, Trondheim

Teknisk byggeledelse, rehabilitering.

1/18