top of page

BruKon As utfører i hele Norge:

  • Prosjekt- og Byggeledelse innen bygging og rehabilitering av brukonstruksjoner. Vi lager beskrivelser, mengdeoppsett, tegninger mm.

 

  • Prosjektering av Tre, Stål og Betongkonstruksjoner, bruer, etter gjeldende regelverk. Verifiserer/dokumenterer bæreevenen til eldre/skadde tre, stål og betong-konstruksjoner/bruer. Prosjektering av skadeutbedring av brukonstruksjoner ihht SVV sine regler. Utarbeider AutoCAD-tegninger av konstruksjoner.

 

  • Bruinspeksjoner, (Enkel-, Hoved- og Spesialinspeksjoner)                  Leverer en fullstendig tilstandsanalyser av hele brukonstruksjonen. BruKon har båt- og dykkeressurser i egenregi. Utfører Bruinspksjoner for Statens vegvesen, Trafikverket i Sverige, BaneNor og div kommuner i Norge.  BruKon kan også utarbeide anbudspapirer på det som trengs etter bruinspeksjoen. Samt teknisk byggeledelse ved reparasjoner/ombygging.

 

  • Brukompetanse Kompetansehevende bruinspk-kurs for offentlige ansatte, som har bru og kai som ansvarområde.

BruKon As er:

  • BruKon tar på oss små- og store bruoppdrag i hele Norge og Sverige. Firmaet består av sivilingeniører, byggingeniør og teknisk tegner som alle innehar bruteknisk kompetanse.

  • Vårt mål er at Oppdragsgiver skal føle seg godt fornøyd med det vi leverer av tjenester.

  • Leverer i hele Norge og Sverige, sommer som vinter.

 

HMS er viktig:

Alle ansatte som utfører oppdrag på offentlige- klommunale og private veger har nødvendig Arbeid på Veg-kurs, etter Statens vegvesens og BaneNor sikkerhetskrav,

SJA, Sikker Jobb Analyse, gjennomføres før oppstart.

Brukon har en overordnet SHA-plan Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som følges. Det er utarbeidet en overordent Kvalitetssystem etter NS-EN ISO 9001, samt Internkontrollsystemet for BruKon As

Ta kontakt, så satser vi på å finne en løsning sammen.

Dovrebanen
press to zoom
Tana Bru
press to zoom
Tunnel Bergen Sentrum
press to zoom
Trondheim Havn
press to zoom
Tromsø Kommune
press to zoom
Ny bru over eldre bru.
press to zoom
Haugesund 2021
press to zoom
kjemisk testing. Spesialinspeksjon
press to zoom
Tromsø kommune og Fylke
press to zoom
1/6
Gamle Bybro, Trondheim
press to zoom
Hovdarmering er synlig
press to zoom
Bergen
press to zoom
Kattem Oustre, Trondheim
press to zoom
Bruinspeksjon for Jernbaneverket
press to zoom
Jernbanebru, Nordlandsbanen
press to zoom
Brønøysund bru
press to zoom
Skade på fuge, Vikelvvegen bru
press to zoom
Bruinspeksjon med Trondheim Kommune
press to zoom
1/2
bottom of page