top of page

Dykkerinspeksjoner, UV-inspeksjon, Droneinspeksjon

 

BruKon AS kan tilby Dykkerinspeksjoner/Bruinspeksjon under vann, som en delleveranse innen Bruinspeksjon.

 

Dykkerinspeksjoner blir gjennomført av en ekstern Dykkerentreprenør med erfaring innen bruinspeksjoner.

BruKon eier egen undervannsinspeksjonsdrone og tar med dette på bruinspeksjonsoppdrag.

Dykkerlag følger de retningslinjer og krav som er satt av Statens vegvesen og Jernbaneverket for Dykkerinspeksjoner, og bruker utstyr og personell som er godkjent for dykkeoperasjoner i Norge.

 

Vi kan tilby inspeksjonstjenster som medfører full kontroll av hele konstruksjonen.

 

BruKon As tar ansvar for å tolke de innsamlete bilde- og innmålingsdata, og overleverer sluttrapport til oppdragsgiver.

bottom of page