top of page

BruKon utfører:

 

 • Mekanisk reparasjoner /bruvedlikehold

 • Injisering av riss

 • Utbedring av påkjøringsskader

 • Bytte av konstruksjonsdeler

 • Utbedring av vann og avløp. Komplettering og vedlikehold.

 • Kjerneborring, uttak av betongprøver.

 • Stålarbeider, overflatebehandling.

 • Rengjøring av fuger og konstruksjonsdeler

 • Fjerning av tilgroing og opprydding rundt brukonstruksjoner

 • Oppfylling av masser som er vasket ut ved landkar og søylefundamenter. Erosjonssikring

 • Oppmaling/Overflatebehandling

 • Montering av rekkverk og fungekonstruksjoner.

 • Vedlikehold av fuger.

 

Tjenester utføres av personell som har fagutdanning/erfaringer for den enkelte leveranse. Vi har også personell som er kurset innen Betongrehabilitering.

 

Personell som jobber på brukonstruksjoner, innehar Arbeid på veg-kurs, etter Statens Vegvesens krav til kompetanse for arbeid langs offentlig veg.

HMS er viktig, SJA utføres alltid før oppstart arbeid.

 

Kvalitet er bedre enn kvantitet.

Vi påtar oss ikke flere jobber enn det vi kan utføre.

Prosjektleder for oppdragene er minimum bygg.ingeniør med brukompetanse.

 

 

bottom of page