BruKon As utfører i hele Norge:

  • Prosjekt- og Byggeledelse innen bygging og rehabilitering av brukonstruksjoner. Vi lager beskrivelser, mengdeoppsett, tegninger mm.

 

  • Prosjektering av tre, stål og betongkonstruksjoner, bruer, etter gjeldende regelverk. Verifiserer/dokumenterer bæreevenen til eldre/skadde tre, stål og betong-konstruksjoner/bruer. Prosjektering av skadeutbedring av brukonstruksjoner ihht SVV sine regler. Utarbeider AutoCAD-tegninger av konstruksjoner.

 

  • Bruinspeksjoner, (Enkel-, Hoved- og Spesialinspeksjoner)                  Leverer en fullstendig tilstandsanalyser av hele brukonstruksjonen. BruKon har båt- og dykkeressurser i egenregi. Utfører Bruinspksjoner for Statens vegvesen, Trafikverket i Sverige, BaneNor og div kommuner i Norge.  BruKon kan også utarbeide anbudspapirer på det som trengs etter bruinspeksjoen. Samt teknisk byggeledelse ved reparasjoner/ombygging.

 

  • Brukompetanse.no Kompetansehevende kurs for offentlige ansatte, som har bru og kai som ansvarområde

BruKon As er:

  • BruKon tar på oss små- og store bruoppdrag i hele Norge og Sverige. Firmaet består av sivilingeniører, byggingeniør og teknisk tegner som alle innehar bruteknisk kompetanse.

  • Vårt mål er at Oppdragsgiver skal føle seg godt fornøyd med det vi leverer av tjenester.

  • Leverer i hele Norge og Sverige, sommer som vinter.

 

HMS er viktig:

Alle ansatte som utfører oppdrag på offentlige- klommunale og private veger har nødvendig Arbeid på Veg-kurs, etter Statens vegvesens og BaneNor sikkerhetskrav,

SJA, Sikker Jobb Analyse, gjennomføres før oppstart.

Brukon har en overordnet SHA-plan Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som følges. Det er utarbeidet en overordent Kvalitetssystem etter NS-EN ISO 9001, samt Internkontrollsystemet for BruKon As

Ta kontakt, så satser vi på å finne en løsning sammen.

Brukon As

Org. nr. 914 386 381 MVA

BruKon As, Eli Sjursdotters vei 5E,  7021 Trondheim

E-post: firmapost@brukon.no

Telefon: +47 920 94 233

"Send meg en mail, så får du ett tilbud fra oss på akkurat det dere ønsker," mvh Arne Mathias Selberg, ams@brukon.no

Hovdarmering er synlig

Kaieier har utfordringer med bæreevnen av kaikonstruksjon